Η Β’ Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπάγεται στο Χειρουργικό Τομέα. Ιδρύθηκε το 1986 σαν Παιδο-ορθοπαιδική Κλινική (Κοινή Υπουργική Απόφαση Α38/οικ. 4407/5-3-1986(Β’ 142)) όταν και ανεξαρτητοποιήθηκε από την Παιδοχειρουργική Κλινική, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» (Κεντρικό Νοσοκομείο τότε). Το 1997 και με Υπουργική Απόφαση (Β1/276/4-9-1997(834 Β’)) μετονομάστηκε σε Β’ Ορθοπαιδική Κλινική με αντικείμενο την αντιμετώπιση ορθοπαιδικών προβλημάτων κ τραυμάτων τόσο ενηλίκων όσο και παιδιών. Διευθύνεται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Περικλή Παπαδόπουλο. Αποτελείται από θαλάμους νοσηλείας ασθενών, εξωτερικά ιατρεία, χειρουργεία, γραφείο Διευθυντού και γραφεία ιατρών, γραμματεία, αίθουσα διδασκαλίας, αμφιθέατρο, εφημερίο και βοηθητικούς χώρους