- Σπονδυλικής Στήλης & Οστεοπόρωσης: (Δευτέρα 08:30 – 13:00): Υπεύθυνος κ. Ε. Σαμολαδάς, Λέκτορας
- Χειρός: (Τρίτη 09:00 – 13:00): Υπεύθυνος κ. Κ. Δίτσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
- Ορθοπαιδικής Παίδων: (Πέμπτη 09:00 – 13:00): Υπεύθυνος ο κ. Ν. Σφαιρόπουλος, Δ/ντής Ε.Σ.Υ.
- Αθλητικών Κακώσεων: (Τετάρτη 08:30 – 13:00): Υπεύθυνος κ. Ι. Γιγής, Αναπληρωτής Καθηγητής
- Ορθοπαιδικής Ενηλίκων: (Πέμπτη 09:00 – 13:00): Υπεύθυνος κ. Ν. Πάνος, Δ/ντης Ε.Σ.Υ.
- Ορθοπαιδικής Ενηλίκων: (Παρασκευή 09:00 – 13:00): Υπεύθυνος κ. Θ. Μπεσλίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

-Ορθοπαιδικής Ενηλίκων: (Τρίτη 09:00 - 13:00): Υπεύθυνος κ. Φ. Τσιβίκης, Δ/ντης Ε.Σ.Υ.

-Επανεξέτασης: (Δευτέρα 08:30 – 13:00): Υπεύθυνος κ. Α. Καλλιβωκάς, Επιμελητής Β' Ε.Σ.Υ.

-Επανεξέτασης: (Τετάρτη 08:30 – 13:00): Υπεύθυνος κ. Π. Αντωνογλούδης, Επικουρικός Ιατρός  Ε.Σ.Υ.