Το Ερευνητικό έργο περιλαμβάνει: Σχεδιασμό και δημοσίευση κλινικών, κλινικο-εργαστηριακών και πειραματικών ερευνών με τη συμμετοχή των μελών της Κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα ή κλινικές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού ενώ επίσης πραγματοποιούνται μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και πρωτότυπες διδακτορι- κές διατριβές από νέους ερευνητές.