ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Α.Π.Θ.

 

«Εκπαιδευτικά σεμινάρια Διατατικής Οστεογένεσης ή Ιστογένεσης

 με θεωρητική και πρακτική άσκηση»

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ.

Σεπτέμβριος 2014 – Φεβρουάριος 2015

 

           

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Ημέρα

Ώρα

Θέμα

 

Παρασκευή 26-09-2014

19:00

Εισαγωγή στο σεμινάριο και οργάνωση.

Ιπ.Χατζώκος

 

Παρασκευή 10-10-2014

 

19:00

 

20:00

 

Αρχές Διατατικής Ιστογένεσης.

Ιπ.Χατζώκος

Βιολογία και τροποποίηση του πώρου.

Κ.Μαλίζος

 

Παρασκευή 31-10-2014

 

18:00

 

 

19:00

 

 

20:00

 

Κυκλικά συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης.

Ειρ.Ιωσηφίδου

Μονόπλευρα συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης.

Ε.Τσαρίδης

Συστήματα με χρήση Η/Υ.

Κ.Μπαργιώτας

 

Παρασκευή 21-11-2014

 

18:00

 

 

19:00

 

20:00

 

Ενδομυελική ήλωση και συνδυασμός συστήματος.

Ιπ.Χατζώκος

Σχεδιασμός θεραπείας.

Ιπ.Χατζώκος

Μετεγχειρητική παρακολούθηση.

Ειρ.Ιωσηφίδου

 

Παρασκευή 5-12-2014

 

18:00

 

19:00

 

20:00

 

Επιπλοκές.

Ε.Τσαρίδης

Αντιμετώπιση επιπλοκών.

Α.Σαρίδης

Εφαρμογές διατατικής οστεογένεσης στον αναπτυσσόμενο σκελετό.

Ιπ.Χατζώκος

 

 

 

Πρακτική άσκηση στα εξωτερικά ιατρεία (σε ομάδες 3 ατόμων)

Ημέρα Τρίτη πρωί, κατόπιν συνεννόησης.

 

Πρακτική άσκηση στο χειρουργείο (σε ομάδες 3 ατόμων).

Πρωινές  ώρες σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών, κατόπιν συνεννόησης.